ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณวันนี้

คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการโดยสารทางอากาศ การโดยสารทางอากาศ
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณจากการเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟ การโดยสารทางบก
คำนวณและลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณจากการใช้พลังงาน พลังงาน
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้า
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการผลิตของเสียและการใช้กระดาษ ของเสีย
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการค้างคืนที่โรงแรม การค้างคืน
Purchase tons of CO<sub>2</sub> and offset your emissions Tons CO2
Proceed to your cart, select a project and check out
Cart
How is it calculated?

การโดยสารทางบก

คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณจากการเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟ

Fleet size or number of staff commuting:
ระยะทางของรถที่พนักงานขับในแต่ละปี ถ้าคุณต้องการเพิ่มยานพาหนะอื่นหรือเชื้อเพลิงที่แตกต่าง คุณสามารถคลิกที่ประเภทการโดยสารทางบกอีกครั้ง หลังจากการคำนวณครั้งแรก

Average distance: *
Vehicle type: *
Fuel type:


We assume standard values for the efficiency of your vehicles. Alternatively, you can insert the fuel efficiency of your vehicle here:
 
Fuel efficiency of your vehicle:
 
 
* กรุณากรอกช่องนี้
Some suggestions on how to reduce your emissions:
  • Use your car more efficiently – The more people in a car, the less you emit per person.
  • Consider public transport (e.g. sleeper trains) combined with car rental at destination for long distances.
  • When you buy a new car: Consider fuel efficiency seriously and you will save on future emissions and money spent on fuel.
  • Car pooling, public transport or biking to work, even if not every day, can reduce your annual carbon footprint by up to one ton of CO2.