ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณวันนี้

คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการโดยสารทางอากาศ การโดยสารทางอากาศ
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณจากการเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟ การโดยสารทางบก
คำนวณและลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณจากการใช้พลังงาน พลังงาน
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้า
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการผลิตของเสียและการใช้กระดาษ ของเสีย
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการค้างคืนที่โรงแรม การค้างคืน
Purchase tons of CO<sub>2</sub> and offset your emissions Tons CO2
Proceed to your cart, select a project and check out
Cart
How is it calculated?

การโดยสารทางอากาศ

คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการโดยสารทางอากาศ

Add flight:

From: 
To: 
Via (optional): 
Number of flights/passengers: 
 
Class: 
 

If you prefer to not add each flight individually, you can insert the number of flights or the total distance travelled:

Total distance travelled by air:
Number of domestic hauls (463 km, one way):
Number of short hauls (1108 km, one way):
Number of long hauls (6482 km, one way):
Class: 
 
Some suggestions on how to reduce your emissions:
  • Think twice before you fly – flying is one of the quickest ways to produce large amounts of emissions.
  • Do you really need to fly business class? This is not only expensive but also increases your emissions further.