Kompensera för dina utsläpp

Beräkna och kompensera utsläpp från flygresor Flyg
Beräkna och kompensera för utsläpp från bil och tågresor Bil och Tåg
Beräkna och kompensera utsläpp från energianvändning och kontor Energi
Beräkna och kompensera utsläpp från godstransporter Frakt
Beräkna och kompensera utsläpp från blandat avfall och pappersförbrukning Avfall
Beräkna och kompensera utsläpp från hotellnätter Hotell
Köp reduktionsenheter och kompensera för dina utsläpp Ton CO2
Fortsätt till kundvagnen, välj ett projekt och checka ut
Korg
Hur beräknas det?

Avfall

Beräkna och kompensera utsläpp från blandat avfall och pappersförbrukning

Blandat avfall:
Pappersförbrukning (Genomsnitt: 68kg per år och anställd):
Köper ni återvunnet papper?
Återvinner ni papper efter användning?
 
Några förslag på hur du kan minska din klimatpåverkan:
  • Återvinning är det bästa sättet att minska sin klimatpåverkan från avfall.