Kompensera för dina utsläpp

Beräkna och kompensera utsläpp från flygresor Flyg
Beräkna och kompensera för utsläpp från bil och tågresor Bil och Tåg
Beräkna och kompensera utsläpp från energianvändning och kontor Energi
Beräkna och kompensera utsläpp från godstransporter Frakt
Beräkna och kompensera utsläpp från blandat avfall och pappersförbrukning Avfall
Beräkna och kompensera utsläpp från hotellnätter Hotell
Köp reduktionsenheter och kompensera för dina utsläpp Ton CO2
Fortsätt till kundvagnen, välj ett projekt och checka ut
Korg
Hur beräknas det?

Energi

Beräkna och kompensera utsläpp från energianvändning och kontor

Du kan beräkna årliga utsläpp från kontor här. Om du vill lägga till kontor separat, klicka på "Energi" igen, efter att du beräknat utsläppen från ditt första kontor:

Antal år:
Antal anställda:
Majortieten av anställda finns i:
De flesta byggnader har luftkonditionering
Typ av arbetsplats:Du kan även ange energiförbrukning här:

Elanvändning: kWh
Oljeförbrukning:
Kolförbrukning:
Naturgasförbrukning: Nm3
 
Några förslag på hur du kan minska din klimatpåverkan:
  • De flesta energieffektiviseringsåtgärder betalar av sig snabbt.
  • När du investerar i ett nytt värme-eller kylssytem, reflektera över framtida utsläpp – ineffektiv utrustning är ett slöseri med både pengar och energi.
  • Undvik att använda standbyfunktionen på elektronisk utrustning. Stäng istället av dem helt och hållet.
  • Byt ditt elabonnemang till el från förnybara källor – ett enkelt sätt att minska dina utsläpp.
  • Använd grenuttag för elektronik, exempelvis datorer, TV-apparater, DVD-spelare etc. Då kan du stänga av alla apparater enkelt när du inte använder dem. Elektronik på standby kan stå för upp till 8% av en byggnads energiförbukning.
  • Ersätt gamla glödlampor med energisnåla lampor. Lågenergilampor använder ca 80% mindre energi än gamla glödlampor.